Velg en side

Personvern

På denne siden kan du finne mer informajon om hvordan vi behandler data og hvilken data vi samler inn.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Haugesund Esport behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir bruker våre servere, og besøker denne nettsiden (i det følgende også omtalt samlet som «våre tjenester»).

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig
Haugesund Esport, Haugesund kommune er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på epost: post@haugesundesport.no

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på www.haugesundesport.no
Haugesund Esport samler inn opplysninger om besøkende på sine nettsider. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Formålet med bruk av informasjonskapsler
Haugesund Esport, Haugesund kommune samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre nettsiden så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler
Haugesund Esport samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes adferd på nettsiden ved bruk av informasjonskapsler.

Haugesund Esport bruker informasjonskapsler fra tredjepart for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Haugesund Esport bruker i all hovedsak Google Analytics for dette formålet. Ved Haugesund Esports bruk av Google Analytics, vil Haugesund Esport alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert. Les mer om Googles personvernregler her.

Hvem som benytter opplysninger samlet inn via informasjonskapsler
Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på www.haugesundesport.no vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler
Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på www.haugesundesport.no, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.

Sosiale medier
Funksjonen «Del med andre» kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn (henholdsvis Facebook, Twitter, Google + og LinkedIn). Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett, og vi anbefaler deg å lese gjennom personvernerklæringene til de nevnte nettsamfunnene. Dersom du benytter e-post-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Minecraft Server
På vår Minecraft Server blir alt som skjer på denne logget i vår database. Dette gjelder blant annet alle kommandoer som blir kjørt, informasjom om blokk endringer og chat historikk.

E-post
Når du kommuniserer med oss via post@haugesundesport.no lagres meldingsutvekslingen midlertidig slik at vi kan hjelpe deg best mulig.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet
Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Haugesund Esport vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Haugesund Esport så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet
Som nevnt ovenfor, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og overføring av data
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på e-post post@haugesundesport.noDu har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Haugesund Esport i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Haugesund Esport til en annen behandlingsansvarlig enhet.

Klageorgan
Dersom du mener at Haugesund Esport har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer
Haugesund Esport kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt
Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post post@haugesundesport.no.